Bouwfysica

mrt 4, 2015

Gratis Voorlichtingsbijeenkomsten SKB Opleidingen

Foto_en_Logo_SKB.jpg

Voor de allereerste keer organiseert Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) samen met haar uitvoeringbureaus, Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) en Bouwforum, voorlichtingsbijeenkomsten over de opleidingen van SKB. Deze opleidingen zijn opgezet om (toekomstige) professionals hun bouwfysische en bouwtechnische kennis te laten verbreden en  verbeteren.  De opleidingen van SKB richten zich in het algemeen op WO’ers, HBO’ers en MBO’ers met minimaal drie jaar relevante werkervaring, werkzaam voor, dan wel werkzoekende bij een aannemer, architecten- of ingenieursbureau, een gemeente, provincie of regionale uitvoeringsdienst.

 

De keuze voor een opleiding is niet eenvoudig én de consequenties kunnen groot zijn. Daarom biedt SKB graag ondersteuning bij het nemen van de juiste beslissing in de keuze voor een opleiding.

SKB organiseert op woensdagavond 27 mei twee sessies van elk vier voorlichtingsbijeenkomsten voor de opleidingen die komend najaar van start gaan. Geïnteresseerden kunnen hier een indruk krijgen van de omvang, de diepgang en de breedte van het programma, tijdsbesteding zelfstudie en benodigde achtergrondkennis. Alom gerespecteerde studieleiders van de vier opleidingen en een aantal prominente gastsprekers staan paraat om vragen te beantwoorden over de opleidingen en de beoogde leerdoelen.  

Deelname aan de voorlichtingsbijeenkomsten is kosteloos, zie www.skbopleidingen.nl voor aanmelden en de voorwaarden.

 

De bijeenkomsten vinden plaats in zalencentrum Vredenburg in Utrecht op woensdagavond 27 mei 2015.

De eerste sessie duurt van 18.30-20.00 uur, de tweede sessie van 20.30-22.00 uur.

Tijdens beide sessies kunnen de deelnemers  uit de hierna genoemde SKB opleidingen een keuze maken.

 

  1. Post HBO Milieu, Geluid & Bouwakoestiek

Met de opleiding Milieu, Geluid & Bouwakoestiek legt de deelnemer een stevige basis voor zijn werkzaamheden op het gebied van de akoestiek. Milieu, Geluid & Bouwakoestiek behandelt een breed scala aan aspecten met betrekking tot geluid en trillingen ten gevolge van de industrie, installaties en weg-, rail- en luchtvaartverkeer. Het is mogelijk om de hele opleiding te volgen of gedeeltelijk. Studieleider de heer dr.ir. W. Soede (Ardea) en gastspreker dhr. B. Möllenkramer (Möllenkramer Training) vertellen vol passie over deze onderwerpen en beantwoorden graag vragen.

 

  1. Post HBO Bouwbesluitdeskundige                                                       

De Bouwbesluitdeskundige heeft brede en integrale kennis van de bouwtechnische regelgeving en is in staat om in een vroeg stadium van het ontwerp- en voorbereidingsproces strijdigheden van het bouwplan met de technische regelgeving te signaleren.  Het gaat daarbij om de voorschriften van het Bouwbesluit en de door het Bouwbesluit aangestuurde normen. Ook het leren signaleren van knelpunten die zo mogelijk in een latere fase van het proces kunnen optreden, behoort tot het werkgebied van de Bouwbesluitdeskundige. Daarmee wordt de Bouwbesluitdeskundige een toetsende adviseur van de ontwerper.

Studieleider de heer ir. H.C.M. van Egmond, adviseur en docent Omgevingsrecht en kwaliteit bestaande bouw (Geregeld BV) en gastspreker de heer ing. O. van Alst, consultant Property Risk Consulting (Marsh Risk Consulting B.V) vertellen alle ins en outs van deze opleiding.

 

  1. Post HBO Bouwfysica

De Post HBO opleiding Bouwfysica heeft een lange geschiedenis en wordt vaak bestempeld als ‘zwaar’ en ‘intensief’. Wie het diploma heeft behaald, heeft een prestatie geleverd. Kernvakken zijn warmte-vocht, brand en geluid. Daarnaast worden er ook vakken gegeven als stedenbouwfysica, comfortinstallaties en verlichting. Na het behalen van het diploma heeft de deelnemer een bredere en diepere kennis van zowel de bouwfysische theorie als de bouwfysische onderzoeks- en bepalingsmethodieken.  De deelnemer is daardoor breder inzetbaar in zijn werkgebied, terwijl ook zijn specialistische kennis verder is toegenomen.

Studieleider de heer ir. A.G.J. Vervoort, senior consultant Building Physics (Peutz bv) en gastspreker de heer ir. J.A. Pleysier, senior adviseur Bouwfysica en Energie (Deerns bv) geven een heldere blik op de inhoud en zwaartepunten van deze opleiding.

 

  1. Post HBO Fire Safety Engineering

De Post HBO opleiding Fire Safety Engineering wil brandfysische kennis bruikbaar maken voor de beroepspraktijk van toetsende, adviserende en toeleverende instanties. De aansluiting op de publiekrechtelijke regelgeving is hierbij noodzakelijk. Na afloop van de opleiding kan de deelnemer bepalen wanneer Fire Safety Engineering noodzakelijk is, brandbeveiligingsconcepten zelf opstellen, gebaseerd op scenario- en risicobeschouwing en heeft inzicht in brandfysische bron- en responsmodellen, zodat hij of zij de uitgangspunten en randcondities van brandfysische basismodellen kan vaststellen, deelberekeningen kan uitvoeren en de resultaten kan analyseren. Studieleider, de heer ir. R.A.P. van Herpen, technisch directeur (Nieman RI) schetst een beeld van deze juist geaccrediteerde opleiding in Fire Safety Engineering.

 

Alle opleidingen starten bij voldoende deelname in september / oktober 2015.

___________________________________________________________________________________

 

Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica

SKB Post HBO opleidingen

www.skbopleidingen.nl

info@skbopleidingen.nl

tel. 030-2411227

 Voor verdere informatie over de opleidingen en inschrijving voor de voorlichtingsbijeenkomsten: www.skbopleidingen.nl/voorlichtingsbijeenkomst

Of bekijk de website van de uitvoerende werkbureaus www.bouwforum.nl en www.pao.tudelft.nl

Reacties

Voeg een reactie toe
Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica

Instituten

Registratie onderwijs

Maak hier een onderwijsprofiel aan. Dit kan alleen als je werkzaam bent bijl een onderwijsinstelling.

> Registeer