Bouwfysica

jan 12, 2015

Bouwfysica onderwijs op de TU Delft

tu_delft.png bk-city.jpg

In de Bachelor Bouwkunde krijgen de studenten al vrij snel te maken met bouwfysica. Het allereerste college dat wordt gegeven aan eerstejaars studenten namelijk heeft te maken met bouwfysica en duurzaamheid. Dit is het eerste college van het vak ‘Technologie 1 – Technisch Wetenschappelijke Fundamenten I’. Zowel in dit vak als in het vervolgvak ‘Technologie 3 – Technisch Wetenschappelijke Fundamenten II’ wordt de basiskennis op het gebied van warmte-, vocht- en luchttransport, energiegebruik van gebouwen, daglicht, akoestiek, brandveiligheid, binnenmilieu, gebouwinstallaties en duurzaam bouwen (en krachtswerking in gebouwen) aangedragen. Deze basiskennis wordt vervolgens uitgediept en hoofdzakelijk toegepast in de vakken ‘Ontwerpen 2 – Ontwerp en Engineering’ waarin de studenten een ontwerp maken van een klein utilitair gebouw zoals een gebouw voor een roeivereniging, ‘Technologie 4 – Constructie en Klimaatontwerp’ waarin de studenten een bestaand gebouw analyseren op het gebied van draagconstructies, bouwconstructies en klimaatontwerp, ‘Technologie 5 – Woningbouwtechnologie’ waarin de studenten een ontwerp maken voor hergebruik van een bestaand woongebouw en ‘Ontwerpen 6 – Eindproject Gebouw en Techniek’ waarin een middelgroot utiliteitsgebouw zoals een klein museum wordt ontworpen.

 

In de Bachelor Civiele Techniek krijgen alleen studenten die voor de specialisatie Gebouwen kiezen te maken met bouwfysica in de vakken ‘Constructies van Gebouwen 1’ en ‘Bouwfysica & Gevels’. In deze vakken wordt de basiskennis bouwfysica, akoestiek en installaties behandeld.

 

Vervolgens wordt de basiskennis in de Master Building Technology op de faculteit Bouwkunde en de Master Building Engineering op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen verder uitgediept. Binnen het bouwfysicaonderwijs volgen studenten van beide faculteiten deels hetzelfde onderwijs. In de Master Building Technology beginnen de studenten in het tweede kwartaal met het verplichte vak ‘Building Physics’ waarin dieper ingegaan wordt op niet-stationair warmtetransport, vertrekmodellen, ventilatie, bijzondere systemen zoals zonneschoorstenen en grondbuisventilatie, daglicht en geluidwering van gevels. Inhoudelijk lijkt dit vak sterk op het vak ‘Advanced and Applied Building Physics’ in de Master Building Engineering. In het derde kwartaal kunnen de studenten kiezen voor het vak ‘Technoledge Climate Design’ waarin thermisch comfort, visueel comfort, ruimte-akoestiek en luchtkwaliteit centraal staan. In dit vak gaan de studenten metingen doen en vragenlijsten afnemen in een bestaand gebouw om zo te kijken of het echt functioneert zoals het bedoeld was. Daarna wordt al deze kennis toegepast in het ontwerpvak ‘Extreme’ waarin de studenten zoals de naam al zegt een gebouw moeten ontwerpen voor extreme omstandigheden zoals een onderzoeksstation op Antarctica of een floatel op zee, of het ontwerpvak ‘BIG/TALL’ waarin of een groot plat gebouw of een wolkenkrabber ontworpen wordt. Tot slot kunnen studenten op individuele basis in hun afstuderen hun bouwfysicakennis verder uitbouwen. Per jaar zijn er toch zo’n 5 studenten die zich echt specialiseren in een bouwfysica onderwerp en velen meer die bouwfysica in hun afstuderen meenemen.

 

Naast onderwijs vindt er ook veel onderzoek plaats op het gebied van bouwfysica, klimaatontwerp, installaties en binnenmilieu. Dit onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Green Building Innovation (GBI)’ waarin vooral de sub-programma’s ‘Energy & Climate’ en ‘Comfort & Health’ in dit kader relevant zijn. Het onderzoek binnen GBI is sterk verbonden aan maatschappelijke thema’s die iets te maken hebben met duurzame ontwikkeling waarbij de interactie met bestaande technologieën en technische innovatie een belangrijke rol spelen. Een belangrijk doel van het programma is om kennis en technologie te ontwikkeling die leidt tot een lager energiegebruik van de gebouwde omgeving, of zelfs leidt tot een positieve footprint, met behoud van of zelfs verbetering van comfort en gezondheid.

 

Interessante onderzoeksprojecten in dit kader zijn bijvoorbeeld

* ‘Better Airport Regions’ waarbij modellen en ontwikkelingstrajecten worden ontwikkeld om de essentiële energie-, water-, materialen- en datastromen rondom vliegvelden te verduurzamen met als casus Amsterdam-Schiphol en Zürich-Kloten,

* ’Connecting and Closing Cycles in the Built Environment’ waarin onderzocht wordt hoe materiaal-, water- en energiestromen in de gebouwde omgeving gesloten of verlengd kunnen worden en hoe de diverse cycli op elkaar aansluiten,

* ‘Climate Proof Cities’ waarin gekeken wordt naar het urban heat island effect en naar maatregelen van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie,

* ‘Energy Potential Mapping’ waarin energiepotentiekaarten van regio’s worden gemaakt en op basis daarvan op energie gebaseerde regionale plannen.

* ‘User Centred Energy Reduction’ waarin onderzocht wordt of door klimaatbeheersing nabij de werkplek in kantoren (lokale temperatuurregeling en ventilatie) het energiegebruik van kantoren verlaagd kan worden,

* ‘Concept House’ waarin een volledig duurzaam en IFD stadsappartement is ontworpen en gebouwd in Rotterdam,

* ‘Prêt-à-loger’ waarin als onderdeel van de internationale competitie tussen universiteiten, de Solar Decathlon 2014, een bestaande rijwoning uit Honselersdijk is gerenoveerd zodanig dat deze bijna energie-neutraal is,

* ‘Double Face’ waarin een lichtgewicht, aanpasbare en lichtdoorlatende Trombe wand wordt ontwikkeld en gebouwd,

* ‘Acoustics by parametric Design and Additive Manufacturing’ waarin onderzocht wordt of het op basis van 3D print technologie mogelijk is om geluidsabsorberende producten te maken, gebruik makend van passieve destructieve interferentie,

* en de diverse studies samen met studenten naar de akoestiek, het daglicht, het thermisch comfort en de luchtkwaliteit in scholen, sporthallen en kantoren en de studies naar het energiegebruik van woningen zoals passiefhuizen, energie-neutrale woningen en hofjeswoningen.

 

De TU Delft is al met al heel erg actief op het gebied bouwfysica, installaties, binnenmilieu en duurzaam bouwen. Bij al deze activiteiten spelen ook onze studenten een belangrijke rol.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Eric van den Ham:

E.R.vandenHam@tudelft.nl 

+31 (0)6 2346 0280

Reacties

Voeg een reactie toe
TU Delft TU Delft

Instituten

Registratie onderwijs

Maak hier een onderwijsprofiel aan. Dit kan alleen als je werkzaam bent bijl een onderwijsinstelling.

> Registeer