Bouwfysica

okt 7, 2016

Afstudeeronderzoek naar de akoestiek in restaurants

ZRI0092X001_02.PNG

Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de Technische universiteit Eindhoven. Met mijn afstudeerproject heb ik de relatie tussen het akoestisch comfort in een restaurant en het ontwerp van een restaurant onderzocht. De hoge bezetting in een restaurant leidt vaak tot een hoog omgevingsgeluidsniveau. Dit zorgt ervoor dat gesprekken alleen op een korte afstand en met stemverheffing mogelijk zijn. Een gevolg hiervan kan zijn dat bezoekers na het restaurantbezoek vermoeid en schor zijn.

Verschillende akoestici hebben eerder voorspellingsmodellen ontwikkeld om de ‘akoestische capaciteit’ van een restaurant te berekenen tijdens de ontwerpfase van een gebouw. De akoestische capaciteit is gedefinieerd als het maximaal aantal personen dat in een ruimte aanwezig kan zijn voor toereikende verbale communicatie. Voor mijn afstuderen heb ik een eigen restaurantontwerp met deze verschillende modellen getest. Vervolgens heb ik de resultaten met elkaar vergeleken en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de modellen in beschouwing genomen.

 Naast het belang van lage(re) geluidsniveaus, zijn ook de spraakverstaanbaarheid en spraakprivacy belangrijke parameters voor het akoestisch comfort. Goede spraakverstaanbaarheid is gewenst voor mensen die samen dineren, terwijl de onverstaanbaarheid van spraak, oftewel de spraakprivacy juist gewenst is rondom de tafel.

Ik heb de effecten van het plaatsen van een goed reflecterend paneel boven een tafel op de spraakverstaanbaarheid en spraakprivacy gemeten. Deze resultaten heb ik vervolgens gebruikt voor het verifiëren van een simulatiemodel. Hierdoor kunnen verschillende hoogtes, maten en materialen van het paneel dan bij de metingen worden getest. Uit de resultaten blijkt dat de spraakverstaanbaarheid en spraakprivacy significant verbeteren bij het plaatsen van een paneel boven de tafel. Hierbij worden echter specifieke eisen gesteld aan de afmetingen en positie van het paneel.

 Uiteindelijk heb ik de resultaten voor de akoestische capaciteit en de resultaten van de studie met de reflecterende panelen, gebruikt voor het verbeteren van mijn restaurantontwerp. 

Reacties

Voeg een reactie toe